Utredningen stärkt assistans (S 2020:01)

Kommittéberättelse S 2020:01 utredningen, se dir. 2020:03

utredningen, se dir. 2020:03

Utredningen stärkt assistans (S 2020:01)


Beteckning: S 2020:01
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2020-04-06
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:03
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 23 mars 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Malmberg, Fredrik, fr.o.m. 2020-01-23
Sekreterare: Agdalen, Tomas, fr.o.m. 2020-02-19
Sekreterare: Karnehed, Nina, fr.o.m. 2020-04-16
Sekreterare: Leffler, Katarina, fr.o.m. 2020-03-01

Rapporter