Utredningen om ställföreträdarskap att lita på - en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (Ju 2019:03)

Kommittéberättelse Ju 2019:03 utredningen, se dir. 2019:44

utredningen, se dir. 2019:44

Utredningen om ställföreträdarskap att lita på - en översyn av reglerna om gode män och förvaltare (Ju 2019:03)


Beteckning: Ju 2019:03
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-09-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-07-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:44
Lokal:
Utredningen ska redovisas senast den 24 februari 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Flossing, Kathrin, fr.o.m. 2019-07-18
Sekreterare: Skytte Spånberg, Anna, fr.o.m. 2019-10-01

Rapporter