Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04)

Kommittéberättelse S 2020:04 utredningen, se dir. 2020:31

utredningen, se dir. 2020:31

Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering (S 2020:04)


Beteckning: S 2020:04
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2020-05-18
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-03-26
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:31
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juli 2021.


Sammansättning


Ordförande: Engblom, Samuel, fr.o.m. 2020-03-26

Rapporter

SOU 2010:101Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålsystemet
SOU 2011:34Etappmål i miljömålssystemet
SOU 2012:15Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning
SOU 2012:38Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö
SOU 2013:43Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1
SOU 2014:50Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten
SOU 2016:21Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige
SOU 2016:47En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige Del 1 resp. Del 2, bilagor med underlagsrapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.