Utredningen om reglering av fisket för att skydda marina skyddade områden (N 2022:01)

Kommittéberättelse N 2022:01 utredningen, se dir. 2022:22

utredningen, se dir. 2022:22

Utredningen om reglering av fisket för att skydda marina skyddade områden (N 2022:01)


Beteckning: N 2022:01
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2022-05-20
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:22
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Ett delbetänkande ska lämnas senast den 28 oktober 2022. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 maj 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Manole, Jonas, fr.o.m. 2022-03-24
Expert: Börjesson, Therese, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Danielsson, Staffan, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Gullberg, Karl, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Gunve, Elin, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Kilnäs, Maria, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Lang, Tommy, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Lindeborg, Caroline, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Lundgren, Markus, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Melander, Inger, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Ohlsson, Eva, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Ronelöv Olsson, Peter, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Skog, Malin, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Wichmann, Jacob, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Zetterberg, Märta, fr.o.m. 2022-05-11
Expert: Åsgård, Björn, fr.o.m. 2022-05-11
Sekreterare: Petersson, Magnus, fr.o.m. 2022-04-04

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.