Utbildningsdatautredningen (U 2016:03)

Kommittéberättelse U 2016:03 utredningen, se dir. 2016:63

utredningen, se dir. 2016:63

Utbildningsdatautredningen (U 2016:03)


Beteckning: U 2016:03
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2018-03-26
Status: Avslutad 2017 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2016-06-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2016:63
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Westberg, Mikael, fr.o.m. 2016-06-30 t.o.m. 2017-06-02
Sakkunnig: Öhman, Tyri, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Barklund, Anna, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Berg, Anna, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Blom, Jenny, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Bokerud, Andreas, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-01-23
Expert: Dennholt, Mariette, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Ehlin, Ulrika, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Feltelius, Hedvig, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Grebäck, Anna, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Harnesk, Ulrika, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Jozic, Drazenko, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Lindeberg, Johan, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Nilsson Strandberg, Per Anders, fr.o.m. 2017-01-24 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Söderberg, Kristina, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Expert: Östlund, Tomas, fr.o.m. 2016-09-26 t.o.m. 2017-06-02
Sekreterare: Fraenkel, Tommy, fr.o.m. 2016-08-24 t.o.m. 2017-06-02
Sekreterare: Zetterström, Anne-Therése, fr.o.m. 2016-07-01 t.o.m. 2017-06-11

Rapporter

SOU 2017:49EU:s dataskyddsförordning och utbildningsområdet