Utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället (Ku 2020:02)

Kommittéberättelse Ku 2020:02 utredningen, se dir. 2020:113 och dir. 2020:117

utredningen, se dir. 2020:113 och dir. 2020:117

Utredningen om personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället (Ku 2020:02)


Beteckning: Ku 2020:02
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2021-01-11
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-10-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:113 och dir. 2020:117
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 december 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Liljeqvist, Peder, fr.o.m. 2021-01-01
Sekreterare: Johansson, Emma, fr.o.m. 2021-01-11
Sekreterare: Söderbäck Hedén, Christina, fr.o.m. 2021-01-11

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.