Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01)

Kommittéberättelse S 2019:01 utredningen, se dir. 2019:37

utredningen, se dir. 2019:37

Utredningen om översyn av vissa frågor som rör personuppgiftshantering i socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamhet (S 2019:01)


Beteckning: S 2019:01
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-02
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-06-27
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:37
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2021. Ett delbetänkande ska lämnas 17 januari 2021.


SammansättningRapporter