Utredningen om översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket (U 2019:03)

Kommittéberättelse U 2019:03 utredningen, se dir. 2019:84

utredningen, se dir. 2019:84

Utredningen om översyn av regelverket för pliktleverans och hantering av annat material vid Kungl. biblioteket (U 2019:03)


Beteckning: U 2019:03
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2020-01-14
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-11-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:84
Lokal: Förvaltningsrätten i Malmö, 203 20 Malmö
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 december 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2019-11-14
Huvudsekreterare: Brundin, Åsa, fr.o.m. 2019-12-01
Sekreterare: Arvidsson, Ann-Sofie, fr.o.m. 2019-12-01

Rapporter