Utredningen om översyn av karens och sjuklön (S 2022:02)

Kommittéberättelse S 2022:02 utredningen, se dir. 2022:23

utredningen, se dir. 2022:23

Utredningen om översyn av karens och sjuklön (S 2022:02)


Beteckning: S 2022:02
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-05-06
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:23
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 29 september 2023.


Sammansättning


Sekreterare: Erikson, Kristina, fr.o.m. 2022-05-09
Sekreterare: Grees, Nadja, fr.o.m. 2022-05-09
Sekreterare: Jatko, Fanny, fr.o.m. 2022-05-09

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.