Utredningen om ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster (M 2022:05)

Kommittéberättelse M 2022:05 utredningen, se dir. 2022:127

utredningen, se dir. 2022:127

Utredningen om ökad beredskap för att säkerställa en robust och kontinuerlig leverans av vattentjänster (M 2022:05)


Beteckning: M 2022:05
Departement: Miljödepartementet
Senast ändrad: 2022-11-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-08-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:127
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 januari 2024.


Sammansättning


Särskild utredare: Olsson, Lars, fr.o.m. 2022-12-01 t.o.m. 2024-01-31

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.