Utredningen om nya regler om företagsrekonstruktion (Ju 2019:07)

Kommittéberättelse Ju 2019:07 utredningen, se dir. 2019:60

utredningen, se dir. 2019:60

Utredningen om nya regler om företagsrekonstruktion (Ju 2019:07)


Beteckning: Ju 2019:07
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2019-10-02
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-09-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:60
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 26 februari 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Norling Jönsson, Ylva, fr.o.m. 2019-09-19
Sekreterare: Gustafsson, Andreas, fr.o.m. 2019-10-01

Rapporter