Utredningen om Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna (Ku 2021:03)

Kommittéberättelse Ku 2021:03 utredningen, se dir. 2021:100

utredningen, se dir. 2021:100

Utredningen om Nationell strategi för att främja de kulturella och kreativa näringarna (Ku 2021:03)


Beteckning: Ku 2021:03
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2021-11-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:100
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022


Sammansättning


Särskild utredare: Nielsén, Tobias, fr.o.m. 2021-11-04

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.