Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap (Ju 2021:10)

Kommittéberättelse Ju 2021:10 utredningen, se dir. 2021:65

utredningen, se dir. 2021:65

Utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskap (Ju 2021:10)


Beteckning: Ju 2021:10
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-09-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:65
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Böhlin, Birgitta, fr.o.m. 2021-09-02
Sekreterare: Bogdanovic, Goran, fr.o.m. 2021-09-27
Sekreterare: Sohlman, Sascha, fr.o.m. 2021-09-20

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.