Utredningen om kontroll vid överlåtelse och upplåtelse av egendom av väsentlig betydelse för totalförsvaret (Fö 2022:03)

Kommittéberättelse Fö 2022:03 utredningen, se dir. 2022:121

utredningen, se dir. 2022:121

Utredningen om kontroll vid överlåtelse och upplåtelse av egendom av väsentlig betydelse för totalförsvaret (Fö 2022:03)


Beteckning: Fö 2022:03
Departement: Försvarsdepartementet
Senast ändrad: 2022-08-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:121
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 februari 2024.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.