Utredningen om interoperabilitet vid datadelning (I 2022:03)

Kommittéberättelse I 2022:03 utredningen, se dir. 2022:118

utredningen, se dir. 2022:118

Utredningen om interoperabilitet vid datadelning (I 2022:03)


Beteckning: I 2022:03
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2022-12-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:118
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 december 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Janzon, Erik, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Andersson, Helena, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: André, Hanna, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Bengtsson, Beatrice, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Berrio Garcia, Raul, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Edner, Johanna, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Ekblad, Carola, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Ekhem, Mattias, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Eklund Löwinder, Ann-Marie, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Enzell, Magnus, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Korske, Tove, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Landgren, Christian, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Mavadati, Omid, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Renman, Anna, fr.o.m. 2022-11-22
Expert: Sandberg, Fredrik, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Svensson, Gunnar, fr.o.m. 2022-09-15
Expert: Westberg, Marie, fr.o.m. 2022-09-15
Huvudsekreterare: Skoglund, Wenche, fr.o.m. 2022-09-15
Sekreterare: Broberg Lennartsson, Eva Maria, fr.o.m. 2022-09-15
Sekreterare: Levin, Philip, fr.o.m. 2022-09-15

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.