Utredningen om genomförande av tillgänglighetsdirektivet (S 2020:05)

Kommittéberättelse S 2020:05 utredningen, se dir. 2020:39

utredningen, se dir. 2020:39

Utredningen om genomförande av tillgänglighetsdirektivet (S 2020:05)


Beteckning: S 2020:05
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2020-04-29
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-16
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:39
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Larsson, Magnus, fr.o.m. 2020-04-16
Sekreterare: Evjen, Johanna, fr.o.m. 2020-05-18

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.