Utredningen om genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar (Ju 2021:06)

Kommittéberättelse Ju 2021:06 utredningen, se dir. 2021:46

utredningen, se dir. 2021:46

Utredningen om genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar (Ju 2021:06)


Beteckning: Ju 2021:06
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-07-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-06-17
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:46
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 juni 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Aspegren, Jacob, fr.o.m. 2021-06-17
Sekreterare: Fors, Sofia, fr.o.m. 2021-10-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.