Utredningen om genomförande av direktivet om minimilöner (A 2022:05)

Kommittéberättelse A 2022:05 utredningen, se dir. 2022:140

utredningen, se dir. 2022:140

Utredningen om genomförande av direktivet om minimilöner (A 2022:05)


Beteckning: A 2022:05
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2022-12-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-12-15
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:140
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 23 juni 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Gunnarsson, Carina, fr.o.m. 2023-01-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.