Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga (Ju 2021:17)

Kommittéberättelse Ju 2021:17 utredningen, se dir. 2021:99

utredningen, se dir. 2021:99

Utredningen om frihetsberövande påföljder för unga (Ju 2021:17)


Beteckning: Ju 2021:17
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-05-05
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:99
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 3 augusti 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Bäcklund, Agneta, fr.o.m. 2021-11-03
Sakkunnig: Fridh Welin, Anna, fr.o.m. 2022-02-25
Sakkunnig: Hedenskog, Axelina, fr.o.m. 2022-04-01
Sakkunnig: Johansson, Kajsa, fr.o.m. 2021-12-17
Sakkunnig: Söderström, Miriam, fr.o.m. 2021-12-17 t.o.m. 2022-03-31
Expert: Ahlström, Cecilia, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Björnheden, Tove, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Fjellvind, Tomas, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Götblad, Carin, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Hellström, Caroline, fr.o.m. 2022-04-01
Expert: Ledin, Ove, fr.o.m. 2021-12-17 t.o.m. 2022-03-31
Expert: Lindström, Karin, fr.o.m. 2022-04-01
Expert: Långström, Niklas, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Malmsten, Anders, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Ollén, Marie-Louise, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Oredson, Caroline, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Shannon, David, fr.o.m. 2021-12-17
Expert: Svensson, Erik, fr.o.m. 2021-12-17
Sekreterare: Hannell, Anna, fr.o.m. 2022-01-20

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.