Utredningen om förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (2020:07)

Kommittéberättelse U 2020:07 utredningen, se dir. 2020:140

utredningen, se dir. 2020:140

Utredningen om förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan (2020:07)


Beteckning: U 2020:07
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2020-12-30
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:140
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Persson, Thomas, fr.o.m. 2020-12-22
Huvudsekreterare: Sandberg, Cecilia, fr.o.m. 2021-01-12
Sekreterare: Strinäs, Marcus, fr.o.m. 2021-01-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.