Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04)

Kommittéberättelse S 2021:04 utredningen, se dir. 2021:68

utredningen, se dir. 2021:68

Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (S 2021:04)


Beteckning: S 2021:04
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-09-17
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-09-02
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:68
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Hedengran, Lars, fr.o.m. 2021-09-02 t.o.m. 2023-09-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.