Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02)

Kommittéberättelse U 2019:02 utredningen, se dir. 2019:72

utredningen, se dir. 2019:72

Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor (U 2019:02)


Beteckning: U 2019:02
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2019-10-28
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-10-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:72
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 september 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Karlsson, Alf, fr.o.m. 2019-10-24

Rapporter