Ecris-utredningen (Ju 2020:03)

Kommittéberättelse Ju 2020:03 utredningen, se dir. 2020:7

utredningen, se dir. 2020:7

Ecris-utredningen (Ju 2020:03)


Beteckning: Ju 2020:03
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2020-04-06
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:7
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 februari 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Leijonram, Eric, fr.o.m. 2020-01-30
Sakkunnig: Stille, Max, fr.o.m. 2020-01-30
Expert: Hedbrant, Per Henrik, fr.o.m. 2020-01-30
Expert: Pekkari, Katja, fr.o.m. 2020-01-30
Expert: Tegernäs, Linnea, fr.o.m. 2020-01-30
Sekreterare: Hartman, Cecilia, fr.o.m. 2020-02-01

Rapporter