Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)

Kommittéberättelse N 2020:03 utredningen, se dir. 2020:48

utredningen, se dir. 2020:48

Utredningen om ett enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (N 2020:03)


Beteckning: N 2020:03
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2020-05-08
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-04-30
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:48
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 september 2020.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.