Utredningen om ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag (Fi 2022:02)

Kommittéberättelse Fi 2022:02 utredningen, se dir. 2022:25

utredningen, se dir. 2022:25

Utredningen om ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd till företag (Fi 2022:02)


Beteckning: Fi 2022:02
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2022-05-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-03-31
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:25
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 april 2024.


Sammansättning


Särskild utredare: Johannisson, Sven, fr.o.m. 2022-03-31
Sekreterare: Frost, Victor, fr.o.m. 2022-06-01
Sekreterare: Vigren, Andreas, fr.o.m. 2022-06-01 t.o.m. 2023-06-01
Sekreterare: Wejlander, Christina, fr.o.m. 2022-06-07

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.