Narkotikautredningen (S 2022:01)

Kommittéberättelse S 2022:01 utredningen, se dir. 2022:24

utredningen, se dir. 2022:24

Narkotikautredningen (S 2022:01)


Beteckning: S 2022:01
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-05-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-03-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:24
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 29 september 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Lindén, Thomas, fr.o.m. 2022-03-24
Sekreterare: Hjort, Lina, fr.o.m. 2022-08-18
Sekreterare: Lindblom, Martin, fr.o.m. 2022-06-01
Sekreterare: Löfgren, Helena, fr.o.m. 2022-06-01
Sekreterare: Pastorek, Lina, fr.o.m. 2022-05-02

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.