Utredningen om en skärpt syn på flerfaldig brottslighet (Ju 2021:08)

Kommittéberättelse Ju 2021:08 utredningen, se dir. 2021:56

utredningen, se dir. 2021:56

Utredningen om en skärpt syn på flerfaldig brottslighet (Ju 2021:08)


Beteckning: Ju 2021:08
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-09-16
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-07-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:56
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 20 januari 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Perklev, Anders, fr.o.m. 2021-07-27
Sakkunnig: Lindberg, Oscar, fr.o.m. 2021-09-16
Sakkunnig: Rosdahl, Simon, fr.o.m. 2021-09-16
Expert: Bertilsson, Jessica, fr.o.m. 2021-09-16
Expert: Ekman Hessius, Ingela, fr.o.m. 2021-09-16
Expert: Holmgren, Axel, fr.o.m. 2021-09-16
Expert: Lehtinen, Sarah, fr.o.m. 2021-09-16
Expert: Lundkvist, Peter, fr.o.m. 2021-09-16
Expert: Palmenäs, Linda, fr.o.m. 2021-09-16
Expert: Sandholm, Anders, fr.o.m. 2021-09-16
Sekreterare: Lagercrantz, Kristina, fr.o.m. 2021-08-23

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.