Utredningen om en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Fö 2022:02)

Kommittéberättelse Fö 2022:02 utredningen, se dir. 2022:120

utredningen, se dir. 2022:120

Utredningen om en översyn av lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (Fö 2022:02)


Beteckning: Fö 2022:02
Departement: Försvarsdepartementet
Senast ändrad: 2022-09-01
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:120
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
En delredovisning ska lämnas senast den 1 april 2023. En slutredovisning ska lämnas senast den 1 april 2024.


Sammansättning


Särskild utredare: Sjöö, Johan, fr.o.m. 2022-10-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.