Utredningen om en moderniserad arbetsrätt (A 2019:01)

Kommittéberättelse A 2019:01 utredningen, se dir. 2019:17

utredningen, se dir. 2019:17

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt (A 2019:01)


Beteckning: A 2019:01
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2019-07-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-04-25
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:17
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 maj 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Toijer, Gudmund, fr.o.m. 2019-04-25
Sakkunnig: Edlund, Hanna, fr.o.m. 2019-05-20
Sakkunnig: Kristenssom, Elisabeth, fr.o.m. 2019-05-20
Sakkunnig: Ståhl, Susanna, fr.o.m. 2019-05-20
Sakkunnig: Svensson, Hanna, fr.o.m. 2019-05-20
Expert: Bergström, Ola, fr.o.m. 2019-05-20
Expert: Breman, Anna, fr.o.m. 2019-04-25
Expert: Nordström Skans, Oscar, fr.o.m. 2019-04-25
Expert: Skedinger, Per, fr.o.m. 2019-04-25
Argulander, Lise-Lotte, fr.o.m. 2019-05-23
Beckman, Niklas, fr.o.m. 2019-05-23
Björck, Tomas, fr.o.m. 2019-05-23
Lidén, Jens, fr.o.m. 2019-05-23
Mann, Hedda, fr.o.m. 2019-05-23
Maier Söderberg, Lena , fr.o.m. 2019-05-23
Rehnström, Sofie, fr.o.m. 2019-05-23
Huvudsekreterare: Gartell, Marie, fr.o.m. 2019-06-01
Sekreterare: Andersson Joona, Pernilla, fr.o.m. 2019-08-01
Sekreterare: Larsson, Tommy, fr.o.m. 2019-06-01
Sekreterare: Rasmussen, Maria, fr.o.m. 2019-04-25

Rapporter