Utredningen om en mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille (UD 2022:01)

Kommittéberättelse UD 2022:01 utredningen, se dir. 2022:9

utredningen, se dir. 2022:9

Utredningen om en mer rättssäker, enhetlig och effektiv verksamhet vad gäller legaliseringar, andra former av intyganden och apostille (UD 2022:01)


Beteckning: UD 2022:01
Departement: Utrikesdepartementet
Senast ändrad: 2022-04-20
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-02-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:9
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2023.


Sammansättning


Sakkunnig: Grehn, Lisa, fr.o.m. 2022-04-01
Sakkunnig: Gustavsson, Henrik, fr.o.m. 2022-04-01
Sakkunnig: Josefsson Lazo, Pernilla, fr.o.m. 2022-04-01
Sakkunnig: Klockars Pontén, Elin, fr.o.m. 2022-04-01
Sakkunnig: Munkhammar, Linnea, fr.o.m. 2022-04-01
Sakkunnig: Zachrisson, Olof, fr.o.m. 2022-04-01
Expert: Linderoth, Björn, fr.o.m. 2022-04-01
Expert: Nilsson, Lars, fr.o.m. 2022-04-01
Expert: Wallén, Anders, fr.o.m. 2022-04-01
Expert: Åsén, Patrik, fr.o.m. 2022-04-01
Sekreterare: Lindahl Kenny, Anneli, fr.o.m. 2022-04-11 t.o.m. 2022-04-30
Sekreterare: Lindahl Kenny, Anneli, fr.o.m. 2022-07-09

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.