En långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet (U 2021:04)

Kommittéberättelse U 2021:04 utredningen, se dir. 2021:89

utredningen, se dir. 2021:89

En långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet (U 2021:04)


Beteckning: U 2021:04
Departement: Utbildningsdepartementet
Senast ändrad: 2021-11-26
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-10-20
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:89
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast


Sammansättning


Särskild utredare: Geijer, Ulrika, fr.o.m. 2021-12-01
Sekreterare: Björstrand, Jenny, fr.o.m. 2021-12-13
Sekreterare: Widholm, Anders, fr.o.m. 2021-12-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.