Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04)

Kommittéberättelse N 2021:04 utredningen, se dir. 2021:42

utredningen, se dir. 2021:42

Utredningen om en hållbar och långsiktigt välfungerande hälso- och sjukvård för djur (N 2021:04)


Beteckning: N 2021:04
Departement: Näringsdepartementet
Senast ändrad: 2021-07-06
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-06-10
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:42
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 3 oktober 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Bergendahl, Märit, fr.o.m. 2021-06-10
Sekreterare: Hofverberg, Peter, fr.o.m. 2021-07-01
Sekreterare: Holgersson, Kristin, fr.o.m. 2021-07-12

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.