Utredningen om en effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter (Fi 2022:19)

Kommittéberättelse Fi 2022:19 utredningen, se dir. 2022:107

utredningen, se dir. 2022:107

Utredningen om en effektivare samordning av administrativa tjänster genom Statens servicecenter (Fi 2022:19)


Beteckning: Fi 2022:19
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2022-09-01
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-07-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:107
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 15 september 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Larsson, Gunnar, fr.o.m. 2022-09-15
Sekreterare: Eriksson, Svante, fr.o.m. 2022-09-15

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.