Utredningen om datalagring vid brottsbekämpning - ytterligare åtgärder för en modern och ändamålsenlig reglering (Ju 2021:09)

Kommittéberättelse Ju 2021:09 utredningen, se dir. 2021:58

utredningen, se dir. 2021:58

Utredningen om datalagring vid brottsbekämpning - ytterligare åtgärder för en modern och ändamålsenlig reglering (Ju 2021:09)


Beteckning: Ju 2021:09
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-08-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-08-05
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:58
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 6 februari 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Heuman, Sigurd, fr.o.m. 2021-08-05
Sekreterare: Melander Tell, Eva, fr.o.m. 2021-08-16

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.