Utredningen om bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18)

Kommittéberättelse Ju 2021:18 utredningen, se dir. 2021:115

utredningen, se dir. 2021:115

Utredningen om bolaget som brottsverktyg (Ju 2021:18)


Beteckning: Ju 2021:18
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-04-06
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:115
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 22 juni 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Danelius, Johan, fr.o.m. 2021-12-22
Sakkunnig: Bilge, Katarina, fr.o.m. 2022-02-09
Sakkunnig: Hilbrand, Sofie, fr.o.m. 2022-02-09
Sakkunnig: Skog, Rolf, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Ahlgren, Anders, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Arffman, Åsa, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Carlson, Mikael, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Forsström, Marianne, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Lindström, Pontus, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Norberg, Claes, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Rippe, Johan, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Salman, Johanna, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Sjöman, Erik, fr.o.m. 2022-02-09
Expert: Szyber, Caroline, fr.o.m. 2022-02-09
Sekreterare: Tyrén, Ulrika, fr.o.m. 2022-02-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.