Utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (Ju 2022:01)

Kommittéberättelse Ju 2022:01 utredningen, se dir. 2022:7

utredningen, se dir. 2022:7

Utredningen om barns skydd mot sexuella kränkningar samt vissa frågor om brott mot kvinnor och äldre (Ju 2022:01)


Beteckning: Ju 2022:01
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-04-06
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-02-24
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:7
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 24 augusti 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Lundh, Petra, fr.o.m. 2022-04-04
Sekreterare: Wendel, Josefine, fr.o.m. 2022-04-04 t.o.m. 2023-09-07

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.