Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)

Kommittéberättelse Ju 2021:16 utredningen, se dir. 2021:98

utredningen, se dir. 2021:98

Utredningen om åtgärder mot kontroller av flickors och kvinnors sexualitet (Ju 2021:16)


Beteckning: Ju 2021:16
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2022-04-06
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-11-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:98
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 december 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Hölcke, Maria, fr.o.m. 2021-11-03
Sekreterare: Mlayeh, Sami Emanuel, fr.o.m. 2021-12-01
Expert: Faxe, David, fr.o.m. 2021-12-06
Expert: Granat, Klara, fr.o.m. 2021-12-06
Expert: Jacobson, Monica, fr.o.m. 2021-12-06
Expert: Olsson, Anna, fr.o.m. 2021-12-06
Expert: Peterson, Axel, fr.o.m. 2021-12-06
Expert: Rexvid, Devin, fr.o.m. 2021-12-06
Expert: Wenna, Jessica, fr.o.m. 2021-12-06
Expert: Åhlund, Susanne, fr.o.m. 2021-12-06

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.