Utredningen om anonyma vittnen (Ju 2022:17)

Kommittéberättelse Ju 2022:17 utredningen, se dir. 2022:141

utredningen, se dir. 2022:141

Utredningen om anonyma vittnen (Ju 2022:17)


Beteckning: Ju 2022:17
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2023-01-11
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:141
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen ska redovisa uppdraget att föreslå ett system med anonyma vittnen senast den 2 oktober 2023. Övriga delar av uppdraget ska redovisas senast den 28 april 2024.


Sammansättning


Särskild utredare: Wersäll, Fredrik, fr.o.m. 2022-12-19

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.