Utredningen om ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik

Kommittéberättelse S 2021:01 utredningen, se dir. 2021:12

utredningen, se dir. 2021:12

Utredningen om ändamålsenligt utlämnande av läkemedelsstatistik


Beteckning: S 2021:01
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2021-09-10
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-02-18
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:12
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Sandén, Ulrika, fr.o.m. 2021-03-15
Sakkunnig: Sengers, Maarten, fr.o.m. 2021-08-27
Sakkunnig: Wiberg, Lisa, fr.o.m. 2021-08-27
Expert: Antonov, Karolina, fr.o.m. 2021-08-27
Expert: Einarsson, Sanna, fr.o.m. 2021-08-27
Expert: Gilén, Charlotte, fr.o.m. 2021-08-27 t.o.m. 2021-09-08
Expert: Hedberg, Kristina, fr.o.m. 2021-09-09
Expert: Svensson, Mikael, fr.o.m. 2021-08-27
Expert: Viberg, Anders, fr.o.m. 2021-08-27
Expert: Wendel, Lotta, fr.o.m. 2021-08-27
Expert: Wilén, Peter, fr.o.m. 2021-08-27
Sekreterare: Fröding Linebäck, Sara, fr.o.m. 2021-06-07
Sekreterare: Larsson, Torvald, fr.o.m. 2021-08-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.