Utredningen med syfte att utreda framtida inriktning och uppgifter för Forum för levande historia (Ku 2021:A)

Kommittéberättelse Ku 2021:A uppdraget, se PM Ku2021/01869

uppdraget, se PM Ku2021/01869

Utredningen med syfte att utreda framtida inriktning och uppgifter för Forum för levande historia (Ku 2021:A)


Beteckning: Ku 2021:A
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2021-08-30
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-08-25
Direktiv för uppdraget, se PM Ku2021/01869
Lokal:
Uppdraget beräknas vara slutfört den 15 februari 2022.


SammansättningRapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.