Utredningen Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter (Ju 2021:07)

Kommittéberättelse Ju 2021:07 utredningen, se dir. 2021:48

utredningen, se dir. 2021:48

Utredningen Genomförande av ett kommande EU-direktiv med regler om hantering och köp av krediter (Ju 2021:07)


Beteckning: Ju 2021:07
Departement: Justitiedepartementet
Senast ändrad: 2021-07-12
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-06-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:48
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 september 2022.


Sammansättning


Särskild utredare: Lindeblad, Ann-Christine, fr.o.m. 2021-06-23
Sekreterare: Berglund, Anna, fr.o.m. 2021-07-05
Sekreterare: Lycke, Johan, fr.o.m. 2021-06-23

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.