Utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (Fi 2020:11)

Kommittéberättelse Fi 2020:11 utredningen, se dir. 2020:125

utredningen, se dir. 2020:125

Utredningen Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden (Fi 2020:11)


Beteckning: Fi 2020:11
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2021-01-13
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-12-03
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:125
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 1 november 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Nordström, Eva, fr.o.m. 2020-12-21
Huvudsekreterare: Svensén, Robin, fr.o.m. 2021-02-01
Sekreterare: Ribbing, Markus, fr.o.m. 2021-01-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.