Utredningen ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov (Fi 2020:01)

Kommittéberättelse Fi 2020:01 utredningen, se dir. 2020:4

utredningen, se dir. 2020:4

Utredningen ett förenklat och effektivt regelverk för bland annat bygglov (Fi 2020:01)


Beteckning: Fi 2020:01
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-03-31
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-01-23
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:4
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Blomberg, Jesper, fr.o.m. 2020-02-17
Huvudsekreterare: Adolfsson, Camilla, fr.o.m. 2020-02-17
Sekreterare: Kaplan Wikström, Ann-Kristin, fr.o.m. 2020-03-01
Sekreterare: Sandberg, David, fr.o.m. 2020-03-01

Rapporter