Utredningen för ett enklare och ändamålsenligt bilstöd (S 2022:15)

Kommittéberättelse S 2022:15 utredningen, se dir. 2022:123

utredningen, se dir. 2022:123

Utredningen för ett enklare och ändamålsenligt bilstöd (S 2022:15)


Beteckning: S 2022:15
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-11-25
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-07-14
Direktiv för utredningen, se dir. 2022:123
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 29 september 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Bylund, Jessica, fr.o.m. 2022-07-14
Sakkunnig: Gustavsson, Karin, fr.o.m. 2022-11-23
Sakkunnig: Ingvarsson, Axel t.o.m. 2022-11-23
Sakkunnig: Öqvist, Hans, fr.o.m. 2022-11-23
Expert: Carlsson, Maria, fr.o.m. 2022-11-23
Expert: Gammelgård, Ken, fr.o.m. 2022-11-23
Expert: Garberg, Markus, fr.o.m. 2022-11-23
Expert: Olsson, Bert, fr.o.m. 2022-11-23
Expert: Tjernell Prioset, Malin, fr.o.m. 2022-11-23
Huvudsekreterare: Holmberg, Carl, fr.o.m. 2022-10-01
Sekreterare: Andersson, Ulrika, fr.o.m. 2022-11-15

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.