Utredningen ett nytt regelverk om säkerställda obligationer (Fi 2019:10)

Kommittéberättelse Fi 2019:10 utredningen, se dir. 2019:107

utredningen, se dir. 2019:107

Utredningen ett nytt regelverk om säkerställda obligationer (Fi 2019:10)


Beteckning: Fi 2019:10
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-02-03
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-12-19
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:107
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 oktober 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Nygren, Pär, fr.o.m. 2020-01-10

Rapporter