Utredningen Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige (I 2019:02)

Kommittéberättelse I 2019:02 utredningen, se dir. 2019:48

utredningen, se dir. 2019:48

Utredningen Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige (I 2019:02)


Beteckning: I 2019:02
Departement: Infrastrukturdepartementet
Senast ändrad: 2019-09-12
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2019-08-08
Direktiv för utredningen, se dir. 2019:48
Lokal:
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 30 april 2020.


Sammansättning


Särskild utredare: Wennerström, Gerhard, fr.o.m. 2019-08-08 t.o.m. 2020-04-30
Sekreterare: Johansson, Rebecka, fr.o.m. 2019-09-02
Sekreterare: Östlund, Håkan, fr.o.m. 2019-09-10 t.o.m. 2019-12-31

Rapporter