Utredningen En uppväxt fri från våld (A 2021:02)

Kommittéberättelse A 2021:02 utredningen, se dir. 2021:29

utredningen, se dir. 2021:29

Utredningen En uppväxt fri från våld (A 2021:02)


Beteckning: A 2021:02
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Senast ändrad: 2021-05-19
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2021-04-29
Direktiv för utredningen, se dir. 2021:29
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 31 maj 2022


Sammansättning


Särskild utredare: Malmberg, Fredrik, fr.o.m. 2021-04-29
Sekreterare: Blomgren, Karin, fr.o.m. 2021-05-31
Sekreterare: Leffler, Katarina, fr.o.m. 2021-05-25
Sekreterare: Philipson, Sara, fr.o.m. 2021-05-03

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.