Utredningen om en tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)

Kommittéberättelse Fi 2018:04 utredningen, se dir. 2018:46

utredningen, se dir. 2018:46

Utredningen om en tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden (Fi 2018:04)


Beteckning: Fi 2018:04
Departement: Finansdepartementet
Senast ändrad: 2020-03-11
Status: Avslutad 2019 A
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2018-06-07
Direktiv för utredningen, se dir. 2018:46
Lokal:
Uppdraget är därmed slutfört.


Sammansättning


Särskild utredare: Engblom, Samuel, fr.o.m. 2018-06-07 t.o.m. 2019-12-17
Expert: Anderberg, Sophia, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Barklund, Anna, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Bryntesson, Lars, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-01-28
Expert: Eriksson, Magnus, fr.o.m. 2019-01-29 t.o.m. 2019-05-19
Expert: Friman, Carl-Johan, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Hektor, Ulrika, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Hellqvist, Marcus, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-09-05
Expert: Hårdänge, Matilda, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-10-28
Expert: Haeggman, Ullalena, fr.o.m. 2019-06-25 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Hällströmer, Erik, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Lindbäck, Magnus, fr.o.m. 2019-09-06 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Lindman, Mikael, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Ljungkvist, Mattias, fr.o.m. 2019-09-06 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Moberg, Erika, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Munthe, Nils, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Persson, Lotta, fr.o.m. 2019-05-20 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Radojkovic, Nina, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-09-05
Expert: Schött, Lina, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Wefer, Judit, fr.o.m. 2018-10-10 t.o.m. 2019-12-13
Expert: Winbladh, Torkel, fr.o.m. 2019-10-29 t.o.m. 2019-12-13
Alm Ericson, Janine, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-13
Bernmar, Daniel, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-13
Dahlqvist, Mikael, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-13
Eskilandersson, Mikael, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-13
Henriksson, Emma, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-13
Larsson, Nina, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-13
Lodenius, Per, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-13
Waltersson Grönvall, Camilla, fr.o.m. 2018-10-09 t.o.m. 2019-12-13
Arvidsson, Inga-Lena, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
Blanck, Cecilia, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
Blideman, Bo, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
Engman-Broadley, Victoria, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2018-10-11
Holmgren, Elin, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-01-28
Ljung, Birgitta, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
Nilsson, Johnny, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
Persson, Olga, fr.o.m. 2019-01-29 t.o.m. 2019-12-13
Samuelsson, David, fr.o.m. 2018-10-18 t.o.m. 2019-12-13
Sandberg, Ludvig, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
Stuart Hamilton, Ulrika, fr.o.m. 2018-10-12 t.o.m. 2019-12-13
Svedberg, Karin, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
von Troil, Maria, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
Öberg Molin, Marita, fr.o.m. 2018-10-03 t.o.m. 2019-12-13
Huvudsekreterare: Hagstad, Anna, fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-12-15
Sekreterare: Henriksson, Helena, fr.o.m. 2018-09-03 t.o.m. 2019-12-16

Rapporter

SOU 2019:56Idéburen välfärd

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.