Utredningen Återstart för kulturen - återhämtning och utveckling efter coronapandemin (Ku 2020:03)

Kommittéberättelse Ku 2020:03 utredningen, se dir. 2020:143

utredningen, se dir. 2020:143

Utredningen Återstart för kulturen - återhämtning och utveckling efter coronapandemin (Ku 2020:03)


Beteckning: Ku 2020:03
Departement: Kulturdepartementet
Senast ändrad: 2021-01-11
Status: Pågående P
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2020-12-22
Direktiv för utredningen, se dir. 2020:143
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast den 30 juni 2021.


Sammansättning


Särskild utredare: Zachrison, Linda, fr.o.m. 2021-01-01

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.