Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn (S 2022:A)

Kommittéberättelse S 2022:A utredningen, se regeringskanslibeslut protokoll § 55 (S2022/00807)

utredningen, se regeringskanslibeslut protokoll § 55 (S2022/00807)

Utredning om utbyte och inhämtning av uppgifter i socialtjänsten för att förebygga brott och öka skyddet för barn (S 2022:A)


Beteckning: S 2022:A
Departement: Socialdepartementet
Senast ändrad: 2022-04-25
Status: Bokstavskommitté B
Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2022-02-04
Direktiv för utredningen, se regeringskanslibeslut protokoll § 55 (S2022/00807)
Lokal: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
Uppdraget ska redovisas senast den 8 mars 2023.


Sammansättning


Särskild utredare: Tengberg, Anna, fr.o.m. 2022-02-15 t.o.m. 2023-03-08

Rapporter

Kommittéberättelser

Kommittéberättelser innehåller information om de utredningar som regeringen har tillsatt, bland annat om vilka personer som arbetar i utredningarna.